Monthly Archive: oktober 2023

0

Vliegenzwam

De vliegenzwam is zonder enige twijfel de meest iconische paddenstoel in onze gewesten. Het is een zeer opvallende verschijning met zijn rode hoed en witte stippen.

2

Knopkruid

Knopkruid is een echte pionierssoort die je vooral vindt op zanderige bodems. Zowel kaal- als harig knopkruid komen voor in onze steden.

0

Grote bonte specht

De grote bonte specht is een inheemse vogel, die zich de laatste decennia ook heeft aangepast aan een stedelijke omgeving.

0

Teunisbloem

Teunisbloem is een echte pioniersplant. De plant wordt op wegbermen en andere ruige gronden gevonden.

0

Gewone smeerwortel

Gewone smeerwortel is een inheemse, vaste plant die voorkomt in ruigtes, bermen, op dijken en bij slootkanten.

0

Judasoor

Judasoor is een algemeen voorkomende zwam met een voorliefde voor het hout van de Vlierstruik.

0

Witte honingklaver

Witte honingklaver is een tweejarige plant uit de vlinderbloemenfamilie. De blaadjes lijken wat op die van gewone klaver.

1

Witte dovenetel

De witte dovenetel is een vaste plant die tot 50 cm hoog kan worden. Je vindt hem op tal van plaatsen, onder meer langs grachten, sloten, bosranden en ruigten. Hij heeft wortelstokken met ondergrondse uitlopers.

1

Vink

De vink is ongeveer zo groot als een huismus. Mannetjes en vrouwtjes zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. De mannetjes hebben een roestkleurige borst en gezicht. De vrouwtjes zijn minder opvallend. Ze hebben een bruine rug en een beige buik.

0

Avondkoekoeksbloem

De avondkoekoeksbloem bloeit van mei tot oktober met witte bloemen. De vijf tweespletige kroonbladen strekken zich in de namiddag.