FON Plantenwerkgroep

Op zaterdag 27 april ben ik eens mee gaan wandelen met de mensen van de FON plantenwerkgroep. Nou ja, wandelen is misschien een groot woord, want het lijkt meer op een processie van Echternach.

De missie van deze werkgroep in hun eigen woorden is:

De werkgroep doet veldonderzoek naar vaatplanten en hun verspreiding in Belgiƫ. Het verzamelt gegevens voor het behoud van onze inheemse flora door tweewekelijks, vanaf april tot oktober, een grondige inventarisatie uit te voeren van vooraf gekozen kilometerhokken. We geven onze waarnemingen in op waarnemingen.be en stellen onze streeplijsten op vraag ter beschikking aan Natuurpunt, van wie we ten dienste staan.

Meer informatie over deze werkgroep vind je op hun website:

https://www.natuurpunt.be/werkgroepen/fon-plantenwerkgroep

Samenkomst was het kerkhof van Willebroek. Er was vooral aandacht voor de parking voor het kerkhof, het kerkhof zelf, de stukjes groen tussen woonblokken en de sportzaal en verder ook nog een akker met onmiddellijke omgeving achter de kringwinkel.

Kort samengevat komt het erop neer dat men zoveel mogelijk planten probeert te inventariseren in een beperkt gebied (kilometerhok genoemd). Het gaat dan niet alleen over de goed zichtbare planten, maar evengoed over de kleine plantjes, die amper opvallen. Een goede plantengids en dito loep zijn onontbeerlijk.

De werkgroep doet erg zinvol werk, hoewel ook moet aangestipt worden dat hun inventarisatie een momentopname betreft. In de loop van het jaar kan de flora in een gebied sterk veranderen en ook het weer van de afgelopen weken of maanden speelt een belangrijke rol.

Veel van de mensen die meestappen zijn echte specialisten. Ze goochelen met Nederlandse en Latijnse namen en buigen zich over de kleinste details om een bepaalde soort op naam te kunnen brengen. Spijtig is wel dat hun website erg summier is. De verslagen zijn vrij beknopt en veel foto’s zal je er niet vinden. Het zou leuk zijn als ze ook een beschrijving met foto’s zouden geven van enkele specifieke planten in een bepaalde biotoop.

Zelf had ik het meest aan mooi afgebakende biotopen zoals de schrale graslanden op het kerkhof en de nog niet geploegde akker achteraan de kringwinkel.

Schrale graslanden worden net als andere graslanden regelmatig kort gemaaid, maar doordat het gras er eerder dun gezaaid is krijgen andere kleine plantjes ook de kans om te groeien.

Omdat de groep vrij groot was en de meesten, bij wijze van spreken, op dezelfde vierkante meter stonden, heb ik niet veel informatie meegekregen. Toch heb ik enkele soorten kunnen noteren.

Op het kerkhof waren dat de gewone reigersbek, onderaardse klaver, blauw walstro, lathyruswikke en Oostenrijks vlas.

Op de akker waren dat slipbladige ooievaarsbek, schijfkamille, klein kruiskruid, gewone melkdistel, schapenzuring, muizenstaartje en blaartrekkende boterbloem.

You may also like...

1 Response

  1. Marc Willems schreef:

    Degelijk verslag van uw inventarisatie. Er zijn toch een aantal planten bij die voor mij zelf nieuwkomers zijn, o.a. onderaardse klaver, muizenstaartje en slipbladige ooievaarsbek.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *