Gewoon purperschaaltje

Deze periode is ideaal om naar mossen en korstmossen te kijken: ze vallen bij gebrek aan ander groen veel meer op.

Het gewoon purperschaaltje (Lecidella elaeochroma) is een korstmos uit de familie Lecanoraceae. De alg in het korstmos is Trebouxia arboricola, die behalve in korstmossen ook vrij levend op boomschors voorkomt.

De foto’s in dit artikel werden genomen op de Haverwerf.

Gewoon purperschaaltje
Gewoon purperschaaltje (grijs-zwart)

Naamgeving

De naam Lecidella is afgeleid van het Griekse woord lecidos, dat “bord” of “kom” betekent, en het Latijnse achtervoegsel ella. De soortnaam elaeochroma betekent “oliekleur”. Deze is afgeleid van het Griekse elaeos (“olie” ). De Nederlandse naam verwijst wellicht naar de vruchtlichaampjes.

Beschrijving

Gewoon purperschaaltje is een veel voorkomend korstmos, dat groeit op stammen en takken van loofbomen met een gladde of licht gerimpelde schors. Het is een van de eerste korstmossen die zich op boomschors kunnen vestigen.

gewoon purperschaaltje
Gewoon purperschaaltje

De soort is stikstof minnend, relatief goed bestand tegen luchtverontreiniging en over bijna de hele wereld verspreid. Het thallus is korstvormig, grijs of groen- of geelachtig, afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de belichting.

De apotheciën zijn eerst vlak en vervolgens min of meer bol.

De paars-zwarte apotheciën
De paars-zwarte apotheciën

Gewoon purperschaaltje is een voorbeeld van een korstmos dat sinds de eeuwwisseling sterk in aantal is toegenomen.

Referenties en meer info

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_purperschaaltje
https://www.zwammeninzuidhorn.nl/Gewoon_purperschaaltje.html
file:///M:/Downloads/BUX2015103001005.pdf
https://klooiplek.com/2021/11/28/het-begint-bij-gewoon-purperschaaltje/

You may also like...

2 Responses

  1. Marc Willems schreef:

    Interessant artikel en mooie foto’s.

  1. 23 december 2023

    […] Korstvormige soorten: Deze zijn plat en hechten zich stevig aan het substraat. Ze hebben meestal een korstvormige structuur en zijn vaak te vinden op een harde ondergrond (bijv. gewoon purperschaaltje). […]

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *