Tagged: stinsenplanten

Meiklokjes 2

Stinzenplanten

Stinzenplant is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten die vroeger alleen voorkwamen op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke.