Vink

De vink (Fringilla coelebs) of botvink is een zangvogel (Passeriformes) uit de groep van de vinkachtigen (Fringillidae). Andere vogels uit deze groep zijn de kruisbek, de goudvink, de appelvink, de groenling, de keep en de putter.

Engels: Finch, Chaffinch
Frans: Pinson, Pinson des arbres
Duits: Fink, Buchfink

Vink: beschrijving

De vogel meet zo’n 15 cm en is ongeveer zo groot als een huismus. Mannetjes en vrouwtjes zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. De mannetjes hebben een roestkleurige borst en gezicht. De vrouwtjes zijn minder opvallend. Ze hebben een bruine rug en een beige buik.

Vinken
Vrouwtje (links) en een mannetjesvink (rechts)

Beide geslachten verschillen van de huismus door de witte vleugelstrepen.

De snavel van de vink is kort en kegelvormig.
In de natuur wordt een vink zelden ouder dan 8 jaar, maar in gevangenschap kunnen ze tot 20 jaar en ouder worden.

De vink komt voor in gebieden met veel groen. Veel vinken zijn standvogels, maar een deel van de hier broedende vogels trekt naar het zuiden om te overwinteren. Vogels die noordelijker broeden overwinteren deels in onze streken. Zo ook de vinken die ik in mijn tuin zie. De eersten verschijnen einde oktober, maar pas tegen einde november zie ik grotere aantallen. Begin maart vertrekken ze weer. De najaarstrek loopt van september tot december. De voorjaarstrek begint in februari en gaat door tot mei. Vinken zie je buiten de broedperiode vaak in het gezelschap van kepen, putters, groenling, geelgors en andere zaadeters.

Vinken met keep en putter
Vinken met keep en putter

Het basisvoedsel voor vinken wordt gevormd door zaden en zachte plantendelen, zoals knoppen van bladeren en bloemen. In het najaar zoeken ze onder beuken naar beukennootjes, en in de tuin doen ze zich tegoed aan zaadjes die door andere vogels worden gemorst. In mijn tuin zijn ze vooral verzot op de zonnebloemenpitten, een onderdeel van de zadenmengeling die ik strooi voor de vogels. In het broedseizoen eten vinken vooral insecten.

De vink is een groepsdier, maar tijdens het broedseizoen zondert de vogel zich af. Rond maart-april begint de nestbouw. Het nest wordt tussen de takken in het dichte groen gemaakt. De mannetjes verdedigen het territorium, terwijl de vrouwtjes het nest bouwen. Daartoe verzamelt ze allerlei plantaardig materiaal dat ze met spinrag aan elkaar plakt. Voor extra comfort bekleedt ze het nest met pluimpjes en haren.

Het aantal eieren varieert van 3 tot 5. De broedduur bedraagt 10-14 dagen. De jongen zitten 12-15 dagen op het nest. Na het uitvliegen blijven ouders en jongen nog zo’n maand bij elkaar.

Vinken zijn bekend om hun zang. Het mannetje zingt om zijn territorium af te bakenen. De zang is te horen van februari tot in september. In Vlaanderen wordt het liedje ook wel “suskewiet” genoemd. Op onderstaande website kan je fragmenten van hun zang beluisteren:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/vink

Mannetjesvink
Mannetjesvink

De grootste vijanden van de vink zijn de mens, huiskatten, wezels en marters. Kraaien zijn dan weer verzot op de eieren.

Vinkenvangst

Vroeger werden de vogels aan stokjes geregen en voor consumptie te koop aangeboden op de markten. Gevogelte was dan weer een hoofdbestanddeel bij banketten van de meer gegoede klassen. In tijden van voedselschaarste was elke vogel een potentiële hap.

Vinkenzetten

In 1595 wordt voor het eerst een zangwedstrijd voor vinken beschreven. De vogels werden gevangen en als voliérevogel gehouden. Mistnetten, slagnetten, inloopkooien, lijmstokken en andere middelen werden ingezet om ze te vangen.

Gekooide vinken werden vroeger vaak blind gemaakt, omdat men (onterecht) geloofde dat blinde vinken beter zouden zingen.

In 1972 werd de vangst van in het wild levende vinken deels afgeschaft. Ze mochten enkel nog in beperkte mate worden gevangen. Sinds 2003 mogen er gelukkig geen vinken meer in het wild gevangen worden. Enkel gekweekte vinken mogen nog verkocht worden.

Vooral in West-Vlaanderen, maar ook elders worden zangwedstrijden met vinken gehouden. De vinkenhouders/kwekers houden botvinken als volièrevogel. Ze noemen zich vinkeniers en hun hobby vinkenieren. Bij een vinkenzetting worden opgekooide mannetjes op een rij gezet en wordt het aantal gezongen liedjes gedurende een uur opgetekend. Hiermee showen de vinkeniers de vorm en drift van hun vogel.

Bronnen en meer info

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/vink
https://www.natuurpunt.be/pagina/vink
https://www.onzenatuur.be/soortenbank/vink

You may also like...

1 Response

  1. 19 november 2023

    […] gelijkt op de ringmus en de heggenmus. Vrouwtjes kunnen verward worden met de vrouwtjes van de vink. De vink heeft echter witte […]

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *